Rekisteriseloste

 REKISTERISELOSTE

Viitasalo-Yhtiö Oy Rekisteriseloste20.5.2018

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

REKISTERINPITÄJÄ

Viitasalo-Yhtiö Oy

Kirkkokatu 7,39700 Parkano

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Viitasalo Jari

Puhelin 0400634778

Sähköposti jj.viitasalo@elisanet.fi

Osoite Kirkkokatu 7, 39700 Parkano

REKISTERIN NIMI

Viitasalo-Yhtiö Oy- Asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTEHenkilötietoja käsitellään asiakkuuteen, palvelusuhteen ja jäsenyyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, hallinnointiin, kehittämiseen ja analysointiin, mukaan lukien asiakasviestintä, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti. Tämän lisäksi henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakkaan jaViitasalo-Yhtiö Oy:n ja oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin ja tutkimustoimintaan. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖA

siakassuhteeseen perustuva asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan syntyy esimerkiksi silloin, kun rekisteröity antaa toimeksiannon Viitasalo-Yhtiö Oy:lle, joka on osapuolena kaupassa tai muussa sopimuksessa, joka liittyy edellä mainitun yhtiön hoitamaan toimeksiantoon tai hyödyntää edellä mainitun yhtiön palveluita muulla tavalla. Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia perustietoja:- Henkilön etu- ja sukunimi- Henkilötunnus, jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen on tärkeää rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi - sähköpostiosoite- puhelinnumero- postiosoite, myytävän, vuokrattavantai etsittävän kohteen hinta-,vuokra-, sijainti- tms. toive tai arviokäyntiä koskeva pyyntö ja tämän yhteydenotto lomakkeen sisältö, sekä muu asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito, viestintä ja toimenpiteet. Rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot sekä rekisteröidyn selaimen tai muun päätelaitteen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot(kuten IP-osoite, selain, selainversio).

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEETHenkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään muun muassa rekisteröidyn käyttäessä rekisterinpitäjän palveluita. Henkilötietoja voidaan kerätä myös rekisteröidyn päätelaitteista evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSETAsiakasrekisterin Käyttöoikeudet on rajattu niihin henkilöihin, joille pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin on rekisterin käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi tai muutoin työtehtävien hoitamiseksi tarpeen. Analytiikkatarkoituksia varten kerättyjen evästeiden tiedot siirtyvät esim Google Analytics tai Webnoden palveluun joten näillä yhtiöllä on pääsy palveluun.Näissä tilanteissa Viitasalo-Yhtiö OY toimii rekisterinpitäjänä ja Google tai Webnode palveluntarjoajan roolinsa mukaisesti henkilötietojen käsittelijänä.

REKISTERÖIDYN OIKEUKSIEN KÄYTTÄMINENRekisteröidyllä on oikeus pyytää Viitasalo-Yhtiö Oy:ltä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista. Järjestelmiimme tallennettuja aineistoja ei voi teknisistä syistä vaatia siirrettäväksi suoraan rekisterinpitäjältä toisen palveluntarjoajan järjestelmään. Toimitamme aineiston kuitenkin sähköisessä muodossa rekisteröidylle itselleen. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLETietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.Kirjoita tekstisi tähän...